Aplankėme mamutą!

Vilniaus universiteto Geologijos muziejuje, kuris įsikūręs visai netoli mūsų darželių, eksponuojami mamuto griaučiai.  Lietuvoje toks eksponatas rodomas pirmą kartą. Musų vaikučiai nepraleido progos apžiūrėti šio didingo, prieš 40 tūkstančių metų gyvenusio, gyvūno.  Taip pat, šiame muziejuje, gausi mineralų rinkinių ekspozicija, kurią smalsiai apžiūrinėjo mūsų mažieji.