Vaikų grupės

„Vaiko Medis“ darželyje yra 5 vaikų grupės, kuriose vaikų amžius yra įvairus.
Stengiamės užtikrinti aukščiausią edukacijos kokybę ir kiekybę. Skirtingas vaikų amžius skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir socializaciją. Vaikai gali mokytis vieni iš kitų, vyresni vaikai gali būti pavyzdžiu ir mentoriais. Skatinama tolerancija ir supratimas. Vaikai išmoksta priimti ir gerbti kitų amžių skirtumus, ypatumus. Didelis dėmesys skiriamas judėjimui, veikloms gryname ore, meninei bei pažintinei veiklai, STEAM veikloms.

Adresu M. K. Čiurlionio 18 A yra  3 grupės:

„Boružiukų“  ir „Skruzdėliukų“ grupėse ugdosi po 16 vaikų nuo 1,5 iki 3,5 m.,

„Bitučių“ grupėje ugdosi 20 vaikų nuo  4 iki 5 metų.

Adresu Jovaro g. 9  yra 2 grupės:

„Varliukų“ grupėje ugdosi 16 vaikų nuo 1,5 iki 3,5 m.,

„Žiogelių“ grupėje ugdosi 20 vaikų nuo 5-6 metų ir  priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse  pagrindinių veiklų metu nuolat dirba trys mokytojos ir mokytojų padėjėja.

Priešmokyklinio amžiaus grupėje yra 2 mokytojos ir mokytojų padėjėja.

Grupės skiriasi vaikų amžiumi ir skaičiumi, tačiau pagrindiniai ugdymo(-si) aspektai, jungiantys visas grupes, yra vienodi:

  • Bendradarbiavimas, kuris skatina vaikus bendrauti ir bendradarbiauti per veiklas, laisvo žaidimo metu, keliaujant;
  • Kūrybiškumas, kuris per vaikų saviraišką išbandant įvairias jos formas (muziką, dailę, judesį, literatūrą, konstravimą) padeda atrasti bei išreikšti savo unikalumą;
  • Mokymasis per patirtį. Tai suaugusiojo pavyzdys, eksperimentai, ekskursijos, projektai;
  • Socialinės ir emocinės kompetencijos. Tai yra savo bei kitų žmonių emocijų atpažinimas, jų valdymas;
  • Kritinis mąstymas. Tai pasekmės ir priežasties analizė, gautos informacijos analizė, sprendimų priėmimas;
  • Tvarumas. Aplinkos išteklių naudojimas, pastabumas gamtai, jos tausojimas.

Šių procesų svarba padeda vaikams išmokti, įgyti svarbias gyvenimo kompetencijas, kurios reikalingos tolimesniam sėkmingam augimui.

Robotikos akademijos, muzikos, anglų kalbos užsiėmimus veda atvykstantys specialistai.

Veiklos yra įdomios, įtraukios ir  naudingos. Siekiame pažinti vaikų poreikius, norus ir svajones, pagal tai pritaikome ir veiklą, visada stengiamės ieškoti dermės apjungiant  visas vaiko vystymuisi reikalingas kompetencijas: kalbą, bendravimą, pažinimą, motorikos vystymąsi, emocinį bei socialinį vystymąsi ir kt. Daug laiko investuojame į keliones, žygius į parkus, ekskursijas autobusu į įvairias žymias Vilniaus miesto kultūrines vietas ar vykstame už miesto ribų. Kviečiame į įstaigą žmones, vedančius įvairias edukacijas – gamtininkus, kinologus, rašytojus, aktorius ar pan. Bendradarbiaujame su Saugaus centro mokykla. Esame nuolatiniai įvairių muziejų lankytojai.

Todėl galite net neabejoti – patenkinsime visus jūsų vaiko poreikius ir visapusiškai paruošime jį tolimesniems gyvenimo etapams.

Turite klausimų? Norite susipažinti iš arčiau?

Kviečiame susisiekti ir apsilankyti mūsų darželyje jau dabar!