Ugdymo veikla

Ugdomąją veiklą darželyje vykdome pagal dirbančių pedagogų sukurtą programą „Vaiko saviraiškos skatinimas“. Ši programa parengta taip, kad atlieptų vaikų individualius poreikius, sugebėjimus ir interesus. Ji yra įvairi ir įdomi, kad vaikai galėtų atrasti ir išbandyti naujas idėjas bei įgūdžius. Ji yra saugi ir skatinanti bendradarbiavimą bei socialinį sąveikavimą tarp vaikų. Ji apima įvairias veiklas, tokias kaip žaidimai, kūrybinės veiklos, eksperimentai, muzika, sportas, konstravimas ir kita. Programoje atsispindi integruota „Geros pradžios“ metodika, Valdorfo, Reggio Emilia pedagogikos metodai, įtraukiamos STEAM veiklos.

Ugdymo principai

Siekiame, kad mūsų darželyje būtų laikomasi šių ugdymosi principų: integralumo, individualizavimo, tautiškumo, humaniškumo, demokratiškumo.

Puoselėjame šias vertybes:

  • Pagarbus ir atviras bendravimas;
  • Bendradarbiavimas;
  • Kiekvieno vaiko individualumas;
  • Atsakomybė;
  • Pagalba.

Ugdanti aplinka

„Vaiko medis“ pasižymi išskirtinai pozityvia atmosfera, darnia, bendraujančia ir bendradarbiaujančia bendruomene, motyvuota ir profesionalia komanda, kuri stengiasi, kad kiekvienas vaikas jaustųsi laukiamas, svarbus, mylimas, jam būtų suteikiamas individualus dėmesys, palaikymas ir pagalba, užtikrinant visapusišką ugdymąsi ir gerovę.

 Darželis pasižymi ugdymo naujovių taikymu, erdviomis ir ugdomųjų priemonių gausiomis vaikų grupių patalpomis. Grupės aprūpintos patogiais baldais, edukacinėmis priemonėmis. Kiekviena grupė turi atskirai įrengtas erdves vaikų žaidimams, veikloms, maitinimui ir poilsiui.

 Mūsų įstaiga yra netoli parko, atokiau nuo judrių gatvių, o saugūs uždari kiemai  sudaro puikias sąlygas vaikams  pažinti ir tyrinėti juos supančią aplinką, auginti ir prižiūrėti savo daržo augalus, gėles, vasarą mėgautis vandens malonumais pripučiamame baseine, dalyvauti judriuose žaidimuose, estafetėse.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą PU programą.

Turite klausimų? Norite susipažinti iš arčiau?

Kviečiame susisiekti ir apsilankyti mūsų darželyje jau dabar!