Atmintis gyva, nes liudija.

Darželyje sausio 13-osios rytą pagerbiame žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose  uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes. Vaikams trumpai papasakojame apie šios dienos įvykius ir jų reikšmę Lietuvai.