Naujiena! Robotikos Akademija mūsų darželyje!

Naujiena! Robotikos Akademija mūsų darželyje!
Nuo šių mokslo metų 4-7 metų vaikams vyks
Robotikos Akademijos užsiėmimai.

Robotikos Akademijos mokytojai užsiėmimus ves, naudodami pažangią LEGO Education metodiką. Žaidimas – tai natūralus vaikų ugdymo(si) būdas. Žaisdami vaikai veiks, bendraus, tyrinės, kurs, pateiks išvadas. Spręsdami problemas naudos mechaninius darbo įrankius, žaisdami juos tobulins, mokysis išradingumo.
Užsiėmimų metu vaikai lavins šiuos įgūdžius:
• kasdieninio gyvenimo;
• fizinio aktyvumo;
• kalbos;
• iniciatyvumo ir atkaklumo;
• tyrinėjimo;
• problemų sprendimo, kūrybiškumo;
• mokėjimo mokytis;
• emocijų suvokimo ir raiškos;
• savivokos ir savigarbos;
• santykių su suaugusiaisiais ir bendraamžiais;
• meninės raiškos bei estetinio suvokimo;
• aplinkos pažinimo;
• skaičiavimo ir matavimo;
• smulkiosios motorikos;
• konstravimo įgūdžius.